Trang chủ Nhà cung cấp

Nhà cung cấp

Nhà cung cấp là những đối tác vô cùng quan trọng đối với Tổng Công ty Miền Trung. Do đó, chúng tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp mà hiểu rõ và tôn trọng nguyên tắc làm việc của chúng tôi. Là một phần của nỗ lực hướng tới tiêu chuẩn quốc tế, Chúng tôi rất đề cao những giải pháp sáng tạo để có thể khai thác nguồn cung hàng hóa một cách hiệu quả, nâng cao hiệu suất hoạt động sản xuất kinh doanh. Đây là một thách thức không hệ nhỏ. Do đó, chúng tôi rất chào đón những nhà cung cấp có năng lực, hợp tác và cam kết cao để tạo ra một mối quan hệ cùng có lợi.

Để có thể trở thành nhà cung cấp, vui lòng liên hệ:

Ban Kế hoạch và Cung Ứng

Tổng Công ty Miền Trung – Công ty Cổ phần

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà SCIC, 234 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Điện thoại: 0916 699 232

Fax: 0511 3813 740

Không có bài viết để hiển thị