Dịch vụ của chúng tôi

Mỗi dự án và chương trình là một cơ hội để đổi mới và tìm ra những cách tốt hơn để cung cấp.

Ngành kiến trúc

Thiết kế nội thất

Làm vườn

Xây dựng

Dịch vụ đầy đủ

Từ hợp đồng giá cố định đến quản lý xây dựng và mọi thứ ở giữa, doanh nghiệp xây dựng của chúng tôi đã tạo ra một số dự án nổi tiếng và được công nhận nhất của chúng tôi và một số thách thức nổi tiếng nhất và các giải pháp truyền cảm hứng.

Quản lý xây dựng

Từ hợp đồng giá cố định đến quản lý xây dựng và mọi thứ ở giữa, doanh nghiệp xây dựng của chúng tôi đã tạo ra một số dự án nổi tiếng và được công nhận nhất của chúng tôi và một số thách thức nổi tiếng nhất và các giải pháp truyền cảm hứng.

Năng lượng và tiện ích

Các công ty năng lượng và tiện ích hoạt động trong một môi trường và thị trường phức tạp và đòi hỏi khắt khe; phải cân bằng việc cung cấp dịch vụ trong chế độ quản lý chặt chẽ trong khi cạnh tranh với nhau vì khách hàng hoặc hợp đồng phát triển.

Xây dựng đường bộ

Thiết kế đường và xây dựng đường với các geocell PRS-Neoweb (Tough Cells) cải thiện khả năng chịu lực, giảm độ dày mặt đường và kéo dài tuổi thọ đường.

Số liệu thống kê của chúng tôi

Cách tiếp cận của chúng tôi là liên tục thách thức suy nghĩ thông thường và không ngừng thúc đẩy các cách thức thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn trong khi luôn làm việc với sự chính trực để đảm bảo chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao trên mọi dự án.

40

NĂM
Kinh nghiệm

283

KHÁCH HÀNG
HẠNH PHÚC

148

DỰ ÁN

752

Tấn
Thép