Cấu trúc doanh nghiệp

Để đáp ứng sự phát triển của đất nước nói chung và Miền Trung nói riêng, chúng tôi kịp thời tự thay đổi mô hình hoạt động kinh doanh để thỏa mãn nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng bằng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.