Huán luyện đội nhóm kinh doanh

Xem album ảnh Chương trình huấn luyện đội nhóm kinh doanhChương trình diễn ra ngày 8 & 9 tháng 1 năm 2015 tại thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình với hơn 60 thành viên tham gia.

Chương trình huấn luyện Marketing

Xem album ảnh Chương trình huấn luyện Marketing. Bao gồm 4 khóa học cơ bản về marketing có sự tham gia của đội ngũ kinh doanh và marketing.