27-09-2015

Để cập nhật thông tin tham gia đấu thầu, vui lòng liên hệ:

Ban Kế hoạch và Cung Ứng

Tổng Công ty Miền Trung – Công ty Cổ phần

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà SCIC, 234 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

Điện thoại: 0916 699 232

Fax: 0511 3813 740